söndag 27 januari 2019

Stocklås

Har en gått ett år på vår kurs får en ju spänna bågen lite extra! Tvåorna har fått till uppgift att kopiera ett stocklås. Kan tyckas vara en enkel form av lås... Användes förr till olika slags bodar och lador.
Här kommer ens skicklighet fram båda vad gäller smidet och träslöjden.


Isa börjar arbetet med att stämma ur låskistan ur en björk.


Träet formas utvändigt


och invändigt.


Så upp till smedjan för att tillverka metalldelarna.
De smidda delarna måste filas till för att passa ihop.


Tillbaka i träverkstan för att sätta samman de smidda låsdelarna.


Och så, efter lite inpassningar - ett fullt fungerande lås. Fantastiskt!