söndag 27 september 2015

Tråg

Nästa moment att ta tag i på kursen är Tråghuggning. Tråg var en viktig produkt i bondehemmen. De användes inom framförallt mjölkproduktionen, men också att baka i, rensa bär och svamp, osv. I dag använder vi trågen kanske mest till vackra uppläggningar.
Att slöjda ett tråg ur en färsk aspstock är roligt - men ganska så svettigt..!


Sven-Olof hjälper oss att fälla en lagom stor asp. 

Ämnen till trågen sågas ut mellan kvistarna.

Hemma i slöjdsalen klyvs bitarna i hälften. Vi vill inte ha någon kärna, som spricker, i tråget.
Ämnet grovhuggs med yxan och en innerform ritas upp. Tjäckelyxan kommer väl till pass för den grova urholkningen.

 Efter urholkningen med tjäckelyxan ska ytterformen yxas fram. Det gäller att hugga rätt med yxan! 
Efter grovbearbetningen med tjäckel och yxa så att trågämnet har lagom mycket material kommer det att ställas undan ett antal veckor för att torka. 

Mycket svett och många spån denna vecka!
 
 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar