måndag 17 september 2018

Tråg

Nu har vi varit i skogen och huggit en asp till trågen. Aspen är ett mycket bra träslag till detta; lätt skuret och homogent i fibrerna, få kvistar och ofta rakvuxet.
Tråget användes i bondesamhället framförallt till mjölkhanteringen under fäbovistelsen. Men även till bak och allehanda hushållsgöromål. I dag har vi det kanske mest till ett vackert uppläggningsfat för frukt eller bröd.


Trädet är fällt och ska sågas upp i lämpliga trågämnen. Början till röta syns i rotänden, men försvann ju längre upp vi sågade.


Fina ämnen mellan kvistarna.


Full fart i verkstan! Spånen ryker och svetten lackar...


Kraftiga tag med tjäckeln.Formen tas fram med hjälp av täljbilan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar